Ouderraad Sint-Ritacollege Kontich

Activiteiten

De vergaderingen zijn ons belangrijkste communicatiekanaal met de ouders en de directie. Binnen de ouderraad is er een platform om mee met de directie na te denken over de opvoeding in de school, en dit op diverse vlakken:

  • op pedagogisch-didactisch vlak (invoering van een digitaal werkinstrument, problematiek en aanpak van de leerlingentoestroom, GSM-gebruik op school, ...)
  • op het vlak van verkeersveiligheid (pleiten voor heraanleg kruispunt bij de betrokken overheden, fietsencontroles, ...)
  • op financieel en infrastructureel vlak (is een taalbad Frans in het tweede jaar verantwoord, de uitrusting van de lokalen, ...)

We ervaren dat de directie transparant communiceert en de ouderraad als toetssteen beschouwt voor de mening van de ouders en leerlingen inzake relevante onderwerpen.

Naast het algemene welbevinden van de leerlingen op school is de ouderraad begaan met twee specifieke thema's: het psychologisch welzijn van jongeren en verkeersveiligheid.

De ouderraad organiseert geen eigen sponsoractiviteiten ten voordele van de school, maar biedt wel ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door de school. Daarnaast organiseert de ouderraad ook regelmatig infoavonden. De presentaties hiervan vindt u terug onder de rubriek Interessant.

Vergaderingen

De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats in het Sint-Rita College, starten om 20u en eindigen om 22u, telkens op een maandag, zeven keer per schooljaar. Na de vergadering is er tijd om informeel bij te babbelen met elkaar en met de directie.

De vergaderingen verlopen volgens een vaste structuur:

  • Nieuws van de ouderraad 
  • Vinger aan de pols: wat leeft er aan vragen en bedenkingen van de ouders
  • Informatie van de school bij monde van de directie

De agenda en verslagen van de vergaderingen worden per mail bezorgd aan de leden.Dit schooljaar gaan de vergaderingen door op de volgende data, telkens om 20u00:


Data
Activiteit
18/09/2017 - 20 uur Ouderraad
16/10/2017 - 20 uur Ouderraad
20/11/2017 - 20 uur Ouderraad
29/01/2018 - 20 uur Ouderraad
19/02/2018 - 20 uurOuderraad
23/04/2018 - 20 uur
Ouderraad
28/05/2018 - 20 uur
Ouderraad


Ondersteunde activiteiten

De ouderraad organiseert zelf geen sponsoractiviteiten ten voordele van de school, maar biedt wel ondersteuning bij activiteiten georganiseerd door de school.
Hieronder de data wanneer er getapt of opgediend wordt. Helpt u graag een handje mee, mail dan naar Gert Mattheeusen via  Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Data Activiteit Nodige medewerkers
08/09/2017 Infoavond ouders eerstejaars - voorstelling OC     8
2/03/2018  Free Podium 8
10,11/03/2018 infodagen - tapdienst 25
18/05/2018  Galabal 6de jaars
10
23/06/2018
Proclamatie 6de jaars - Opdienen receptie
16


Infoavonden

De ouderraad streeft er naar om regelmatig een infoavond over een relevant of actueel onderwerp rond het psychologisch welzijn van jongeren te organiseren. Deze infoavonden staan open voor alle ouders van leerlingen van het Sint-Ritacollege. Inschrijven is meestal wel noodzakelijk.

De presentaties van de infoavonden vindt u terug onder de rubriek Interessant.